בניינים המשמשים למשרדים, למסחר ולתעשייה, הם עסקים טעוני רישוי. על מנת לקבל את הרישוי הנדרש יש להגיש תכנית בטיחות אש לשירותי כבאות והצלה, אשר תכלול תכנון מערכי בטיחות אש בחברה.

'בטיחות לעד' עורכת סקר ומבצעת תוכניות בטיחות אש ותכנון מערכות אש בהתאם לתקן ולהנחיות כיבוי אש. בסיום העבודה מוגשת לכיבוי אש תוכנית הכוללת בין היתר את אמצעי הכיבוי בכל קומה בבניין, דרכי גישה בבניין, מיקום ציוד הכיבוי, שלטי הכוונה וכיו"ב.

בתום הכנת התוכנית אחראי ממונה הבטיחות מטעם 'בטיחות לעד' לאשר את התוכנית מול תחנת כיבוי אש מקומית.

קידום אתרים מקצועי בניית אתרים