רישוי עסקים החוק

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 קובע שכל עסק המוגדר כטעון רישוי, חייב להוציא רישיון עסק על מנת שבעליו יוכל לקיים בו שגרה נאותה של תפעול, ניהול בטיחות, גהות, בריאות ונגישות, ובהתאם להוראות החוק. כל העסקים מחויבים לקבל רישיון עסק מהרשות המקומית לשם הפעלתם תאונות רבות נגרמות כתוצאה מאי ידיעת החוק ואישורים לא מתאימים או שאינם בתוקף.

חוק רישוי עסקים – מהו?

על-פי חוקי ותקנות רישוי עסקים, המטרה של קבלת רישיון העסק , היא להבטיח את ביטחונו, בטיחותו, בריאותו חייו ושלומו של כל מי שעשוי להימצא בו ובסביבתו: אם זה בעלי העסק , העובדים, הלקוחות , הספקים ומזדמנים .
להשגת מטרות אלו נדרש בעל העסק:איכות , בטיחות, גהות, נגישות נאותה בעסק ובסביבתו.מניעת מפגעים והקטנת הסיכונים והמטרדים בעסק כולל השטח סביבו.הבטחת תנאי תברואה נאותים בעסק.יש לווד ולדאוג לכך ש- העסק יעמוד בכל התקנות, החוקים והדינים כדלקמן:דיני התכנון והבנייה דיני כבאותהנחיות בטיחות אשהנחיות מפרטי רישוי משטרתייםהנחיות המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.פקודת הבטיחות בעבודה.

בעל העסק

בעלי עסקים רבים, אשר לא מתמצאים בבירוקרטיה הכרוכה בטיפול ברישוי עסקים, ויכולים למצוא את עצמם מבזבזים זמן ובסופו בגלל חוסר ידע אף לא לקבל את רישיון העסק.
ידוע על מקרים רבים של עסקים הפועלים ללא רישיון ומסכנים בכך את עצמם ,עובדיהם ושאר הבאים בשערי העסק.
לכן, כל טיפול בסוגיית רישוי עסקים חייב להתבצע תוך ליווי מקצועי של מומחה.

סיכום

בטיחות לעד – תספק שירותים מקצועיים לעסקים המצויים במצב של דרישה לרשיון זה.

קידום אתרים מקצועי בניית אתרים