על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993, לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה על ידי השר להגנת הסביבה.

בטיחות לעד תדאג לחברה לאישור המתאים מול כל הרשיות המתאימות ותבחן ותלווה את המשך פעילות החברה עם היתר רעלים החדש.

קידום אתרים מקצועי בניית אתרים