הדרכות לצוותי חירום

מצב חירום הינו כל מקרה חריג שמתרחש בפתאומיות ובאופן בלתי צפוי ועלול להביא לפגיעה באדם או נזק לרכוש.

במצב חירום, מפסיקים את העבודה ומטפלים או מתמודדים עם האירוע.
מצבי חירום אפשריים : שריפה, פציעת עובד, התחשמלות, רעידת אדמה, ירי טילים וכדומה.

לכל מפעל חייבים שיהיו צוותי חרום.
במפעל בו קיימים צוותי חירום תפקידם לתת מענה מיידי למצב חירום שנוצר, עד הגעת כוחות החירום המקצועיים.
יש לערוך בד"כ אימוני ריענון ושינון על מנת לשמר את כושרם ויעילותם של צוותי חירום אלה במפעל.

הדרכות צוות החירום כוללת בחלק העיוני:

 • הכרת האש ותכונותיה
 • שריפות לסוגיהן
 • הכרת ציוד כיבוי אש ברמת המפעל
 • שיטות כיבוי
 • הסכנות שבאש

  בחלק המעשי יתורגל

 • כיבוי באמצעות מטפים
 • כיבוי באמצעות קצף
 • כיבוי באמצעות מים

  משך ההדרכה: כחצי יום.

קידום אתרים מקצועי בניית אתרים