מידי שנה מחוייב כל ארגון באשר הוא לבצע סקר סיכונים שנתי. מטרת הסקר הינה לאתר ולזהות מפגעי בטיחות וגהות העלולים לגרום לתאונות עבודה או לנזקי בריאות.

'בטיחות לעד' תהא אמונה על:

  • עריכת סקר המפרט את שלל הסיכונים הקיימים בכל אחד מהתחומים הבאים: אש, חשמל, קרינה, מכונה, מבנה, חומרים וכדומה.
  • עריכת "סיור בטיחות" בליווי מנהל הבטיחות בארגון במפעל לאיתור הסיכונים בשטח.
  • הגשת תוצאות הסקר כתוכנית עבודה לארגון הכוללת את תיאור הסיכונים, המלצות לתיקונם ולוח זמנים לסילוקם או מזעורם.
  • ליווי הארגון ביישום ההמלצות תוך התייחסות לסדרי עדיפויות מפעליים וכן הערכת רמת חומרת הסיכון.
קידום אתרים מקצועי בניית אתרים