כדי לסלק או להפחית את הסיכונים הנשקפים למשתתפים ולקהל באירוע המוני של עיריות, מוסדות, מפעלים וחברות שונים, יש לקיים לכל אירוע מערכת לניהול בטיחות וגהות שבעיקרה מוקמת אד-הוק ותקפה לגבי אירוע ספציפי.

'בטיחות לעד' תהא אמונה על:

  • תכנון ובדיקת מתקנים ומערכות ופיקוח על הקמתם.
  • הגשת המלצות להנהלת האירוע על נקיטת צעדי בטיחות.
  • השגת האישורים הבטיחותיים של המערכות והמתקנים.
  • הפקה ויישום לקחים מאירועים דומים בארגון ומחוצה לו.
  • הגשת דו"ח בטיחותי לקיום האירוע לאישורם של רשויות הכיבוי, משטרה ורשות מקומית.
קידום אתרים מקצועי בניית אתרים